O Postilionu

Postilion naplňuje své čtenáře myšlenkami, vrhá stín na všechno kolem sebe a hledá smysl.

Název si Postilion vypůjčuje od průkopníka české žurnalistiky, vlastence Rosenmüllera. Jeho Český Postilion (Cžeský Postylion Neboližto: NOWJNY Cžeské) vycházel v letech 1719 až 1727, kdy zanikl pro nedostatek odběratelů; měl jen čtyři.

Novodobý Postilion má kořeny v roce 2011, ale v plné kráse vykvetl až o dvě léta později.

Jelikož si uvědomujeme význam dialogu v občanské společnosti bládyblá, věnujeme svůj čas bláblá a Postilion je zadarmo a lidé přispívají rádi a bez nucení a bládyblá. Býval distribuován tištěně na nejlepších pražských místech. Aktuálně jede webovsky na www.postilion.cz. Jeho jádro tvoří x lidí, kteří se ve slabších chvílích považují za studenty.


Redakce a přispěvatelé (2019–): Artur, Petr Baroch, Eliška Bartůňková, Matúš Guziar, Adam Herold, Kryštof Herold, Val Judina, Anna Kotvalová, Lidka Lišuchová, Marianka, Eli Němejcová, Vojt Pokornej, Marek Přitasil, Natálie Schejbalová, Václav Skořepa, Tereza Šimková, Klára Trefná, Michal Zeman a v příštím čísle třeba i ty.


Archiv Postilionu