Jeho máma, článek s heštegem

Michal Zeman // , 7. vydání

„Materiál nebude mít vliv na rovnost mužů a žen.“
„Tvoje máma nebude mít vliv na rovnost mužů a žen.“

Co jest jeho máma? Odpověď lehká: jeho máma jest od židovských velkokapitalistů založený a ke klamání a vykořisťování dělnictva vypočítaný židovsko-kapitalistický švindl. Tato tvrzení dokázali jsme již v řadě I. a II. a nyní dokládáme novými důkazy.

Všecky zásady jeho mámy špatné nejsou. Poněvadž ale jeho matku ovládli židé, národ povahy zištné, učinili z ní předmět svých vykořisťovacích choutek. S jeho mámou došlo to tak daleko, že bezohledný fanatismus zasáhl všecky její příslušníky a surovost nejhoršího druhu ovládla jak vůdce, tak prosté její stoupence. Vůdcové pak nestydí se ještě hlásati, že jediná jeho máma jest nositelka vědy.

#srovnej Hradecký, J. 1908. Z domácnosti soc. demokratů III. Hradec Králové: Časové Úvahy 12 (10., 11., 12.).


Další články v Postilionu