Klára Trefná

trefna.klara@gmail.com

Klára Trefná studuje psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, nicméně mnohem raději se věnuje praxi. Oproti kolegům ne-šéfredaktorům je jí ukradená společnost, raději zachraňuje jednotlivce. Kromě vychloubání se nebo naopak stěžování si v Postilionu věnuje svůj čas Centru paliativní péče, Cestě domů a Lince důvěry. A nejradši ze všeho spí.

Texty


Další články v Postilionu